Page 20 - Yom Kippur 2012

חגי תשרי ידיעות מיאמי
20
פלורידה מוסף חגיגי: לראש השנה, יום כיפור, סוכות - תשע"ג
Spacious 3-bedroom
residences from
1,850
to 5,000 sq ft
Condominium
Residences
on the intracoastal
starting at
$595,000
Yosi Gil and Joseph Milton
J. Milton & Associates
305.692.8500
330
Sunny Isles Blvd. Sunny Isles Beach, FL 33160
We will guarantee financing with 25% down
Oral representation cannot be relied upon as correctly stating representations of the developer. For correct
representations, make reference to the documents required by law to be furnished to a buyer or lessee.
ANOTHER PREMIER
DEVELOPMENT BY:
, השותף בחברת היזמות וההשקעות
יוסי גיל
יזם הדינמי
ה
"
סאן - טרופז
"
" אשר בנו את בנייני ה
ג'יי מילטון
"
היוקרתית
בסאני אייל'ז, הצליחו לאושש את מכירת הדירות של הפרוייקט
שבבעלותם. לאחר שייסד משרדים ברוסיה ובברזיל, ניכרת תכונה
.
רבה ואנשי ממון מתעניינים ורוכשים את דירות היוקרה
.
בימים אלו שוקדים על קידום בניית השלמת הפרוייקט
___________________________________________________________
מאחלים גמר חתימה טובה שנת בריאות, שנת אושר, שנה טובה
בס"ד
מכירה
קנייה
ניהול
השכרה
כל השירותים הנלווים לנדל"ן
פרטי או מסחרי
"
"הנכס שלך הוא המקצוע שלנו
חברה ותיקה ומנוסה
בעלי מקצוע מיומנים
שנת בריאות ושגשוג
2051
North University Dr,
Sunrise, FL 33351
Phone: 954-990-8815
Fax: 954-530-9896
Office General Email:
)
, ילידת ישראל, גדלה באבנטורה ובסאני איילז. מתמודדת על תפקיד חברת מועצת (קומישנר
ענבר כהן
, וסיימה בהצטיינות תואר
מייקל קרופ
של עיריית אבנטורה, ענבר למדה בבית הספר התיכון ע”ש ד”ר
ראשון במדעי המדינה באוניברסיטת בארי. על אף גילה הצעיר, היא פעילה ומעורבת הנושאת בקורות
,
חיים של אדם שהינו כפול מגילה. ענבר היא המועמדת הצעירה ביותר בהיסטוריה של בחירות באבנטורה
.24
ובזמן הבחירות תהיה רק בת
כיום ענבר הינה עוזרת מנהל לבתי ספר בטוחים בדרום פלורידה, ארגון ללא מטרות רווח המחויב להכ
־
שרת אנשי מקצוע בבתי ספר שיכירו ויתערבו במניעת הטרדת ובריונות כלפי תלמידים. כבר מגיל עשר
הייתה מעורבת באופן פעיל בנושאים פוליטיים וחברתיים. מכריה מעיגים עליה כבחורה איכותית ידענית
ובעלת נחישות. בחופשות הקיץ, היא העדיפה ללמוד ובמקביל היתה מעורבת במגוון פעילויות. לאחר
רעידת האדמה בהאיטי טסה יחד עם חברי צוות סיוע אחרים לרפובליקה הדומיניקנית, לעבודה עם יתומים
.
מהאיטי וסייעה ישירות באספקת מזון ומשאבים
היא למדה במחקר של הקרן הלאומית למדע בתוכנית אקולוגיה, באוניברסיטת מיאמי, והשתתפה בתכנית מ.א.ס.ט. בזכות מעורבותה
בעבודה קהילתית וחינוך מתמשך, זכתה במילגות רבות, שאיפשרו לה לרכוש את השכלתה בפוליטיקה וממשל. ארגונים רבים כמו
.
” תמכו בה בלימודים
קרן הליגה
”, ו
סטונוול
“ ,
” לנשים
קרן אקווה
התשוקה החזקה ביותר של ענבר היא שמירה על בטחונם של בני נוער והעשרת חייהם. לאחר ששירתה במועצה לבטיחות בבתי ספר
בדרום פלורידה, היא מונתה לכהן כסגנית מנהל. בתפקידה הנוכחי, עובדת ענבר עם בתי הספר ציבוריים במחוז מיאמי דייד, כמו גם
בתי ספר ציבוריים במחוז בראוורד. בנוסף, מכהנת ענבר כיו”ר איגוד מועצת הנוער, המספקת שירותים למניעה, סיוע והתערבות
חברתיות, ופעילויות העשרה לנוער בסיכון במיאמי דייד. ענבר גם פועלת למען קידום נשים אמניות צעירות. ענבר פעילה בפולי
־
טיקה מקומית ומשתתפת בארגון המעודד את כל האזרחים “לצאת להצבעה.” ענבר מרבה להרצות בפנלים שונים וכלי תקשורת
.
בנושא הסכנות של הבריונות בבתי ספר
כשנשאלה מדוע היא מתמודדת על תפקיד קומישיניר בעיריית באבנטורה? השיבה “ בכוונתי להיות נציגה של הדור הצעיר, אני
מביאה רוח רעננה, ואנרגיות על מנת לטפל בנושאים שבאמת חשובים לכל תושבי אבנטורה: חינוך איכותי מכיתות גן ועד לכיתות
י’ב, התמקדות בפיתוח עסקים קטנים, כדי לספק מקומות עבודה למקומיים, תשתית משופרת להפחתת שטפונות והצפות, ושיפור פני
העיר”. לדבריה, סדרי עדיפויות אלו מהווים את הבסיס לצמיחה בעתיד. “אני רוצה לעבוד אתכם כדי לשפר את איכות החיים בעיר
שלנו ולקדם בברכה הזדמנויות להמשכיות בהצלחת ושגשוג העיר”. ענבר מקווה שהציבור הישראלי הגדול המתגורר ב”אבנטורה
.
יגיע לקלפי ויצביע עבורה