Page 2 - Yom Kippur 2012

חגי תשרי ידיעות מיאמי
2
פלורידה מוסף חגיגי: ליום כיפור, סוכות ושמיני עצרת - תשע”ג
שנה טובה
וגמר חתימה טובה
בס"ד
נא לפנות למשה ימין
.
עד יום ראשון בשעה 00:01 בבוקר לשבוע השוטף
305-491-3854
מודעות חדשות למדור מיאמי
netus.com
האתר לישראלים בארה”ב וקנדה
.
הכל בלחיצת כפתור. הכנסו עכשיו
מערכת
ידיעות מיאמי
ומשה ימין
מברכים את הקהילה הישראלית בברכת
גמר חתימה טובה ומועדים לשמחה
אם ברצונכם לפרסם בעיתון ידיעות אחרונות
העיתון של המדינה
בארץ ובחו"ל התקשרו
Tel: (305) 692-7788 Fax: (305) 692-7766
Cell: (305) 491-3854
צוות המסעדה מאחל לכל הלקוחות
גמר חתימה טובה