Page 18 - Yom Kippur 2012

שנה טובה
וגמר חתימה טובה
חגי תשרי ידיעות מיאמי
18
מאחלות שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה
u
אנט ומייק דייגי
ומשפחתם
מברכים
את הקהילה
בברכת שנת
בריאות ושגשוג
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
חתימה טובה וחג שמח
נא לפנות למשה ימין
.
עד יום ראשון בשעה 00:01 בבוקר לשבוע השוטף
305-491-3854
מודעות חדשות למדור מיאמי
המדור מאחל לכל הקהילה גמר חתימה טובה חגים ומועדים לשמחה