ידיעות מיאמי ראש השנה 2014 - page 1

משה ימין
מיאמי"
N
"ידיעות
מו"ל
˙ÂÚÈ„È
ÈÓ‡ÈÓ
משה ימין מברך את הקהילה
בברכת שנה טובה
עשרות בתי העסק והמפרסמים מצטרפים לאיחולי המערכת
בברכת חגים ומועדים לשמחה
ראש השנה
כניסה - 85:6
יציאה - 64:7
יום כיפור
כניסה - 84:6
יציאה - 93:7
בס”ד
מוסף פרסומי וחגיגי לכבוד ראש השנה, יום כיפור וסוכות ה’תשע"ה
יום רביעי, כ”ט אלול תשע”ד / תשרי תשע”ה, 42 בספטמבר - 51 באוקטובר 4102
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 24
Powered by FlippingBook