Page 5 - Rosh Hashana 2012

ידיעות מיאמי
חגי תשרי
5
מאחלים
לכל הקהילה
שנה טובה
ומתוקה
י י ו י י
י
גי
23
פלורידה מוסף חגיגי: לראש השנה, יום כיפור, סוכות - תשע"ג
"
נ , יו י ו , ו ו - ע
:
ו י ו גי י
צוות ישראפוסט מאחל שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל