Page 23 - Rosh Hashana 2012

ידיעות מיאמי
חגי תשרי
23
לאור ההצלחה בסניף אבנטורה
ולבקשת הקהל
אנו שמחים לבשר על
פתיחת סניף חדש נוסף
בבוקה ראטון
2013
פברואר
בס"ד
B"H
פלורידה מוסף חגיגי: לראש השנה, יום כיפור, סוכות - תשע"ג