Page 2 - Rosh Hashana 2012

ערב ראש השנה ה’תשע”ג
חברים יקרים, קהילת ישראל בפלורידה
בפרוס השנה החדשה אני שולח אליכם, בשם הקונסוליה
.
הכללית, ברכת שנה טובה ומתוקה
שנה נוספת חלפה. שנה שבה התמודדנו מול אתגרים ותהפוכות
.
בהיבט המדיני, הפוליטי, החברתי, הכלכלי והבטחוני כאחד
מצבה של ישראל בכל אחד מתחומים אלו ממשיך להוות אתגר
.
עבור הממשלה ועבור כולנו
יחד עם זאת, הודות לעם המיוחד שלנו, הודות לכל אחד ואחת
מכם המהווים חלק בלתי נפרד מישראל של כולנו, חוסנה של מדינת ישראל איתן מאי פעם. חוסנה
.
וכוחה של המדינה נובעים מכוחם ומתמיכתם של אזרחיה באשר הם
הקונסוליה במיאמי תמשיך לשרת אתכם כתמיד. אנו נמשיך ונעשה את כל הנדרש על מנת להבטיח
,
שירות טוב יותר, יעיל יותר ומהיר יותר. הקונסוליה תמשיך גם השנה לקדם את הפעילות המדינית
הכלכלית והתרבותית של ישראל, עם פעילויות מגוונות ואירועים נהדרים, בשיתוף פעולה עם
“הבית הישראלי” הממוקם בקונסוליה. “הבית הישראלי” דואג לטיפוח הקשר בין הקהילה הישראלית
הגדולה המתגוררת באזור לבין החוויה הישראלית והמתרחש בישראל. כמו כן, מספק “הבית
.
הישראלי” שירותי יעוץ והכוונה לישראלים אשר קיבלו את ההחלטה לחזור לישראל
ראש השנה הוא זמן מצויין לאחל ולהביע משאלות אמיתיות ולהצהיר בקול רם את אשר אנו מאחלים
לשנה החדשה. לכולכם – חברינו בקהילה הישראלית בפלורידה – נאחל שהשנה החדשה הבאה עלינו
לטובה תהא שנת שגשוג, שנת שלום ובטחון, שנה של בריאות, הצלחה, אושר ושמחה. שנה של
.
הגשמת משאלות ליבנו לטובה
כן שתהא השנה הבאה שנה של הבנות בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין חברינו ושכנינו, ובינינו
.
לבין העולם כולו
,
בברכת שנה טובה ומתוקה
חיים שחם - קונסול כללי של ישראל
חגי תשרי ידיעות מיאמי
2
הקונסוליה הכללית
של ישראל במיאמי
CONSULATE GENERAL OF
ISRAEL MIAMI, FLORIDA
מערכת
ידיעות מיאמי
ומשה ימין
מברכים את הקהילה הישראלית בברכת
שנה טובה וגמר חתימה טובה
אם ברצונכם לפרסם בעיתון ידיעות אחרונות
העיתון של המדינה
בארץ ובחו"ל התקשרו
Tel: (305) 692-7788 Fax: (305) 692-7766
Cell: (305) 491-3854
פלורידה מוסף חגיגי: לראש השנה, יום כיפור, סוכות - תשע"ג
שנת בריאות והצלחה
דובר עברית
שנה טובה
וגמר חתימה טובה
בס"ד
נא לפנות למשה ימין
.
עד יום ראשון בשעה 00:01 בבוקר לשבוע השוטף
305-491-3854
מודעות חדשות למדור מיאמי
חיים שחם
קונסול כללי של ישראל
netus.com
האתר לישראלים בארה”ב וקנדה
.
הכל בלחיצת כפתור. הכנסו עכשיו
BHI Miami Branch
18851
ne 29th avenue, suite 800
Aventura, FL 33180
ShanaTova
Bank Hapoalim, Israel’s leading bank, wishes
its customers and friends a year of peace,
health, joy and prosperity.
Chag Sameach from Ron Reshef
and Miami Branch
Bank Hapoalim B.M.
Your Gateway to Israel
Miami 11.5x9 shana tova 2012 eng.indd 1
17/07/12 10:34