Page 18 - Rosh Hashana 2012

שנה טובה
וגמר חתימה טובה
חגי תשרי ידיעות מיאמי
18
מאחלות שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה
u
אנט ומייק דייגי
ומשפחתם
מברכים
את הקהילה
בברכת שנת
בריאות ושגשוג
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
שנה טובה וחג שמח
שנה טובה וחג שמח