Next Page  7 / 24 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 7 / 24 Previous Page
Page Background

מדור חגיגי - פסח תשע"ה

l

מדור חגיגי - פסח תשע"ה

פסח התשע”ה ידיעות מיאמי

03-12.4.2015

7

חג אביב שמח

חג חרות שמח

חג כשר

ושמח

חג הפסח הוא חג החרות, המועד

בו יצאנו מעבדות לחירות, ומאז אנו

מגינים עליה.

אותה הארץ המובטחת שאליה יצאנו,

שבשבילה הלכנו במידבר ארבעים

שנה, היא אותה הארץ שעליה ועל

חירותה אנו שומרים היום.

שלא נישכח לספר ביציאת מצרים ולא

נישכח שהחירות שלנו כעם ניתנת

לנו דור אחרי דור כשעומדים עלינו

לכלותינו, על מגש חייהם של הגיבורים

והתמימים ששילמו עליה בחייהם.

והלילה הזה השתנה מכל הלילות,

כולנו יושבים סביב שולחן הסדר

הערוך, כורכים מרור וחרוסת במצה,

מר ומתוק מהולים בתקווה, ישראל,

לוי וכהן עטופים יחד להזכיר לנו

שאנו עם אחד, שמקריב קורבן פסח

אחד, שיצא לחופשי ביד חזקה ובזרוע

נטויה. בגבורה, בהקרבה לחירות העם

בארצו.

משפחות שכולות עורכות את החג,

מחסירות פעימה ב"והגדת לבנך", ועם

כוסו המלאה של אליהו הנביא והכסא

הריק שבלב פותחות את הדלת

ומתפללות שאליהו הנביא לא יבוא

לבד. שיביא איתו מעולמות אחרים גם

חייל אחד, אישה או ילד ולו רק לרגע

קט. שישבו קצת על הכיסא בנגיעה

רופפת, שאליהו הנביא ילגום קצת

מהיין וכשייצאו יחד, אנו נוכל להמשיך

לספר ביציאת מצרים.

וכשנסיים את ההגדה ב"בשנה הבאה

בירושלים", נזכור לשבריר של שניה מי

מאפשר לנו את הביטחון שנוכל להיות

שם ונוסיף בתפילה רכה- "של שלום",

בשנה הבאה בירושלים של שלום.