ידיעון מיאמי - פסח 2014 - page 4

מדור חגיגי - פסח תשע"ד
l
מדור חגיגי - פסח תשע"ד
פסח התשע”ד ידיעון מיאמי
14-22.4.2014 4
בס”ד
מעבדות-לחרות
לחיילנו היקרים
לידידי צה”ל
FIDF
לחברי ומתנדבי
ולכל בית ישראל
חג חרות כשר ושמח
מאחלת
משפחת פאליק
COMMERCIAL BANKING • INTERNATIONAL BANKING • PRIVATE BANKING
Happy
PASSOVER
Bank Leumi USA wishes you and your family
a happy holiday and a joyful Seder
One Turnberry Place
19495 Biscayne Boulevard, 5th Floor
Aventura, FL 33180
Tel: 305.918.6960
www. leumiusa.com
• Member of the Leumi Group
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 2,3,24
Powered by FlippingBook