מדור חגיגי - פסח תשע"ג
l
מדור חגיגי - פסח תשע"ג
פסח התשע”ג ידיעות אמריקה
25.3.2013 2
מערכת
ידיעות מיאמי
ומשה ימין
מברכים את הקהילה הישראלית בברכת
חג חרות שמח וכשר
אם ברצונכם לפרסם בעיתון ידיעות אחרונות
העיתון של המדינה
w w w . y n e t u s . c o m
Tel: (305) 692-7788 Fax: (305) 692-7766
Cell: (305) 491-3854
305.864.8885
בס"ד
חג אביב
כשר ושמח
w.ynetus.com
:
חפשו אותנו ברשת