מדור חגיגי - פסח תשע"ג
l
מדור חגיגי - פסח תשע"ג
פסח התשע”ג ידיעות אמריקה
25.3.2013 18
ד"ר אלי שמש ושוש מאחלים
חג שמח וכשר לכל הקהילה
eli shemesh, m.d., f.a.c.s.
colon and rectal surgery
general surgery
Tel: 561-495-0660 Fax: 561-495-0677
4675
Linton Blvd., #200
Delray Beach, FL 33445
שושי וכרמל שעשוע
ובני משפחתם
מאחלים
חג אביב שמח וכשר
לכל הקהילה ולכל עם ישראל
חג שמח וכשר
חג אביב כשר ושמח
חג פסח כשר ושמח
חג שמח וכשר לכל הקהילה
חג כשר
ושמח