מדור חגיגי - פסח תשע"ג
l
מדור חגיגי - פסח תשע"ג
פסח התשע”ג ידיעות אמריקה
25.3.2013
11
Cruise Specialists Tours & Vacation Packages
Airline Tickets Hotel & Car Reservations
Groups & Corporate Accounts
Jerry Allen Travel, Wishing you a joyful
Passover season
and happiness all through the year.
305 937-1900 * 800 652-2267
20624
BISCAYNE BOULEVARD, AVENTURA, FLORIDA 33180
Bar and Bat Mitzvah groups
*
*
*
Synagogues
Family trips Organizations
*
בס”ד
מעבדות-לחרות
לחיילנו היקרים
לידידי צה”ל
FIDF
לחברי ומתנדבי
ולכל בית ישראל
חג חרות כשר ושמח
מאחלת
משפחת פאליק