משה ימין
במיאמי
"
"ידיעות אחרונות
כתב
משה ימין מברך את הקהילה
בברכת חג שמח
עשרות בתי העסק והמפרסמים מצטרפים לאיחולי המערכת
בברכת חג חרות שמח וכשר
2013
יום שני, י"ד ניסן תשע"ג, 52 במרץ - 2 באפריל
מוסף פרסומי צבעוני וחגיגי לכבוד חג פסח התשע"ג
˙ÂÚÈ„È
ÈÓ‡ÈÓ
כניסת החג
7:16
יציאת החג
8:12