Page 19 - Yediot Miami, Passover

Basic HTML Version

ב"עשת חספ - יגיגח רודמ l
ב"עשת חספ - יגיגח רודמ
הקירמא תועידי ב”עשתה חספ
6.4.2012
19
הריכמל הרשכ תלוכמ
.׳ץיב ימאימב
.םישדח בושחמו דויצ
.הלוז תוריכש
הנוכש בלב ןיוצמ םוקימ
.םניח תוינח םע תידוהי
.קבטו הריב/ןיי תריכמל ןוישר
305-528-1246
:םיטרפל
.תבשב אל
הליקסובו רטכש תוחפשמ
תכרבב הליהקה תא תוכרבמ
רשכו חמש תורח גח
Y.Z.Y., INC.
6300 N.W. 72nd Ave.
Miami, FL 33166 USA
Tel: 305-471-0103
Fax: 305-471-8587
E-mail: shimonb@yzyinc.com
חמשו רשכ תורח גח
חמשו רשכ ביבא גח
חספ גח
חמשו רשכ
ןגד ןנורו לעי
הליהקה לכל רשכו חמש גח
EMBROIDERY BY R.Y.D.
Digitizing & Embroidery
20815 N.E. 16 Ave. (B-7/8) N.M.B. FL 33179
Tel: 305-655-1045 Fax: 305-655-0670
ARIE KADURI
President
ירודכ ילטנו הירא תיפי
ימאימב הליהקה לכל םילחאמ
רשכו חמש תורח גח
215 N. Federal Highway
Hallandale Beach, Florida 33009
Tel: 954-457-9100 Fax: 954-457-9405
www.nykconcerts.com
חמשו רשכ חספ גח
םתחפשמ ינבו קודצ רורדו םירמ
לארשי םעו ונתליהק ,ונדידיל םילחאמ
חמשו רשכ ביבא גח םילוחיאו תוכרב
2534 North Miami Ave, FL 33127
Tel: 305-255-3030 Fax: 305-233-7070
Toll Free: 1-800-531-5050
גח
חספ
רשכ
חמשו רשכ ביבא גח
חמשו רשכ חספ גח
.