Page 1 - Yediot Miami, Passover

Basic HTML Version

ןימי השמ
ימאימב
"תונורחא תועידי"
בתכ
הליהקה תא ךרבמ ןימי השמ
חמש גח תכרבב
תכרעמה ילוחיאל םיפרטצמ םימסרפמהו קסעה יתב תורשע
רשכו חמש תורח גח תכרבב
2012 לירפאב 13 - לירפאב 6 ,ב"עשת ןסינ ד"י ,ישיש םוי
ב"עשתה חספ גח דובכל יגיגחו ינועבצ ימוסרפ ףסומ
˙ÂÚÈ„È
ÈÓ‡ÈÓ
גחה תסינכ
7:22
גחה תאיצי
8:19